Welkom op de website van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven!

Wie zijn wij?

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van onze Mijn historie, de vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben
een belangrijk aandeel gehad tijdens de oorlogsjaren en wederopbouw van Nederland en het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het jaar van de mijn, is de stichting tot behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen
fysieke locomotief voor museale doeleinden bewaard is gebleven.
De stichting maakt zich sterk, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.

Vandaag hebben wij het positieve bericht ontvangen dat de Oranje-Nassau Groep een substantieel bedrag sponsort voor de O.N. 14 locomotief! Wij willen de O.N. Groep heel hartelijk danken voor hun bijdrage, tegelijk met alle particulieren die ons project inmiddels gesteund hebben.

Helaas zijn we er nog niet; voor het project zijn wij nog blijvend op zoek naar sponsoren die ons financieel willen ondersteunen in de restauratie van de ON 14 loc.