Welkom op de website van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven!

Wie zijn wij?

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van onze Mijn historie, de vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben
een belangrijk aandeel gehad tijdens de oorlogsjaren en wederopbouw van Nederland en het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het jaar van de mijn, is de stichting tot behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen
fysieke locomotief voor museale doeleinden bewaard is gebleven.
De stichting maakt zich sterk, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.

Beste lezer,

 

wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat social media zoals Facebook en Instagram vele malen meer bezoekers trekt dan onze website. Wij hebben daarom besloten om de website niet meer bij te werken met onze updates; behalve zakelijke updates zoals ons jaarverslag en financiële updates. 
Kijk voor onze werkverslagen op onze Facebook of Instagram pagina.

Facebook: https://www.facebook.com/StichtingBehoudMijnlocs
Instagram: https://www.instagram.com/stichtingmijnlocs/