Welkom op de website van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven!

Wie zijn wij?

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van onze Mijn historie, de vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben
een belangrijk aandeel gehad tijdens de oorlogsjaren en wederopbouw van Nederland en het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het jaar van de mijn, is de stichting tot behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen
fysieke locomotief voor museale doeleinden bewaard is gebleven.
De stichting maakt zich sterk, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.

Goes / Landgraaf 29/05/2014

De optische restauratie / revisie van "onze" ON-14 is in volle gang! Gespecialiseerde medewerkers van Museum Stoomtrein Goes Borsele zijn er al geruim een maand mee bezig. Tijdens het evenement Sporen naar het Verleden van de SGB is deze foto genomen, waaruit duidelijk zichtvaar is dat er al het nodige werk is vericht aan de voorkant van de machine!

on14