Welkom op de website van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven!

Wie zijn wij?

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van onze Mijn historie, de vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben
een belangrijk aandeel gehad tijdens de oorlogsjaren en wederopbouw van Nederland en het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het jaar van de mijn, is de stichting tot behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen
fysieke locomotief voor museale doeleinden bewaard is gebleven.
De stichting maakt zich sterk, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.

anbi

Onze Stichting is vanaf vandaag ( met terugwerkende kracht vanaf 20 november 2013 ) aangemerkt  als culturele ANBI.

Stichting tot behoud van Mijnlocomotieven heeft de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenkengiften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI aangewezen zijn, hebben deze belastingvoordelen. 
De belastingdienst heeft de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven erkend en de  ANBI status verstrekt. Dat betekend dat u alle giften, ook de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aan Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven geschonken mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.