Welkom op de website van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven!

Wie zijn wij?

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van onze Mijn historie, de vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben
een belangrijk aandeel gehad tijdens de oorlogsjaren en wederopbouw van Nederland en het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het jaar van de mijn, is de stichting tot behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen
fysieke locomotief voor museale doeleinden bewaard is gebleven.
De stichting maakt zich sterk, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.

Na een lange onderbreking (vooral door het verkrijgen van de A-status, vergaderingen, vakanties, inspecties en offertes) weer een update van onze stichting.

Besloten is om in de tijd dat er niet aan de SM 130 gewerkt kan worden, de revisie van wagen SM 303 verder op te pakken. 

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de revisie van Mijnhoutwagen 303, welke gepland staat voor medio 2017.

Naast een onderstel revisie wordt de opbouw weer helemaal hersteld en terug gebracht naar afleveringstoestand. Wanneer het toelaat wordt de wagen ook weer voorzien van een lading stuthout.

Ook hier kunt u een belangrijke rol in spelen. Met een kleine donatie zijn wij dankbaar. Ook sponsoring in de vorm van gereedschap, verf etcetera is meer dan welkom!